Flytta ut

FLYTTA UT

 

Uppsägning

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

 • Du kan säga upp din lägenhet på två sätt hos oss. Uppsägning via giltig bank-id via länk här på vår hemsida, eller en skriftlig uppsägning av din lägenhet som skickas in till oss via post, denna ska vara signerad av samtliga kontraktsinnehavare.
 • Vi godtar ej uppsägning via telefon eller mail.
 • För dig som har giltig bank-id kan uppsägningen enkelt sägas upp här på webbplatsen.
 • Uppsägningen ska vara oss tillhanda innan månadens slut. Inkommer den efter månadsskiftet, så gäller uppsägningen från det datum som den är poststämplad.
 • Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadsskifte och tre månader framåt.
 • Ex. om Du säger upp lägenheten den 4e april, gäller uppsägningen från 1 maj och tre månader framåt.
 • Kontraktet gäller då till och med den 31a juli.
 • Avflyttningsdag blir således 1 augusti senast kl. 12.00 (eller första vardagen i månaden om den förste infaller på en helg eller helgdag).
 • Efter mottagen uppsägning skickar vi hem en uppsägningsbekräftelse till dig.
 • När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster.
 • Efter uppsägning, vid utflyttning, ska det göras en besiktning på lägenheten. Besiktning av lägenheten bokas efter överenskommelse med uthyraren och sker när lägenheten är tömd och städad. Tillsammans går vi igenom lägenheten för att se efter skador, onormalt slitage och jämför med tidigare besiktningsprotokoll. Kostnad för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av utflyttande hyresgästen.

Blankett för uppsägning »

Flyttstädning

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Lägenheten ska städas noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd kan du debiteras för en flyttstädning. Det är stor skillnad på en storstädning och en flyttstädning. Tänk på att även fönster, mellan fönster, balkong, källar- och vindsförråd ska flyttstädas.

Checklista för flyttstädning hittar du i vår folder ”Information till dig som skall flytta ut” »

Besiktning

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

 • Efter uppsägning, vid utflyttning, ska det göras en besiktning på lägenheten. Besiktning av lägenheten bokas efter överenskommelse med uthyraren och sker när lägenheten är tömd och städad. Tillsammans går vi igenom lägenheten för att se efter skador, onormalt slitage och jämför med tidigare besiktningsprotokoll. Kostnad för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av utflyttande hyresgäst.
 • Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen, till exempel dörrar och hatthylla. Väggfasta skåp, vitvaror med mera som du själv installerat eller tagit över från en tidigare hyresgäst, ska tas bort om inte nästa hyresgäst vill ta över ansvaret.

Nycklar/Taggar (elektroniska nycklar)

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Nycklar till lägenheten skall återlämnas senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen (eller första vardagen i månaden).
Om Du har förlorat Dina taggar, kan vi beställa vi nya till dig. Kontakta din uthyrare eller förvaltare. Det är viktigt att Du ringer eller mailar oss så fort Du har tappat en tagg så att vi kan spärra den.
Du får själv bekosta de nya taggarna. Om det fattas nycklar vid besiktning blir Du ersättningsskyldig för ett låsbyte.


Flyttanmälan

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

När du flyttar behöver du göra en adressändring hos Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta) för att få rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i god tid innan du flyttar ut.
Vill du ha eftersändning på din post beställer du det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se/) mot en avgift.

El till sista kontraktsdagen

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Kom även ihåg att Ditt el-abonnemang för hushållsel skall sägas upp vid avflyttning. Dock måste både el abonnemang och hemförsäkring finnas på Din lägenhet hela Din hyresperiod ut.

Utflyttningshäfte

 

Information till dig som skall flytta ut »