Min hyra

MIN HYRA

 

Saknar du din hyresavi?

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Om du tappat bort din hyresavi ska du så snart som möjligt ta kontakt med vår hyresavdelning.

Vi skickar inga påminnelser, om du inte betalar hyran i tid går ärendet vidare till inkasso och du får ett inkassobrev med avgift och ränta.

När skall hyran betalas in?

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Du får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad. Till exempel januari, februari och mars i samma kuvert, med olika OCR nummer och förfallodatum. Vid internetbetalning, viktigt att kontrollera att OCR-numret blir rätt. Som nämnt ovan är det olika OCR-nummer på alla hyresavier. Var noga med att betala hyran i tid.

Inkasso

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Åtta dagar efter hyrans förfallodatum skickas ett inkassokrav ut. Vi kommer därefter att lägga till 180kr i inkassoavgift vid nästa hyresavisering. Om du inte betalar inkassokravet skickas det vidare till Kronofogdemyndigheten, med en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Om du inte betalar Kronofogdens krav, riskerar du bland annat att få en betalningsanmärkning och/eller att bli av med ditt hyreskontrakt. Om du inte har fått någon hyresavi från oss – kontakta vår hyresavdelning direkt. Du är ALLTID ansvarig för att hyran betalas in, även utan avisering från hyresvärden.

Autogiroblankett

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Autogiro är kostnadsfritt och innebär att pengarna för hyran dras automatiskt från ditt konto varje månad. Du kan ansöka om autogiro genom att skicka nedanstående blankett till oss. Medgivandet gäller till dess att du säger upp det eller tills ditt hyresavtal upphör. Observera att du får hem hyresavier även när du har autogiro, men då står det makulerat på avin. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på kontot, motsvarande hyran, senast dagen före förfallodagen. Om du inte har täckning den dagen förblir hyran obetald. Det är ALLTID Du som hyresgäst, som har ansvar över att hyran betalas in. Om du har frågor om Din hyra, kontakta vår hyresavdelning.

 

Vad händer om jag är sen med min hyra?

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Åtta dagar efter hyrans förfallodatum skickas ett inkassokrav ut. Vi kommer därefter att lägga till 180kr i inkassoavgift vid nästa hyresavisering. Om du inte betalar inkassokravet skickas det vidare till Kronofogdemyndigheten, med en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Om du inte betalar Kronofogdens krav, riskerar du bland annat att få en betalningsanmärkning och/eller att bli av med ditt hyreskontrakt. Om du inte har fått någon hyresavi från oss – kontakta vår hyresavdelning direkt. Du är ALLTID ansvarig för att hyran betalas in, även utan avisering från hyresvärden.