Investor Relations

Investors Relations

BroGripen AB är moderbolaget i en privatägd fastighetskoncern som bildades 1994. De största dotterbolagen är BroGripen Öst AB, bildat 1994, och BroGripen Syd AB, bildat 2003.

Koncernen äger och förvaltar attraktivt belägna bostadsfastigheter i Danderyd, Enköping, Helsingborg, Lidingö, Mariefred, Solna, Stockholm, Strängnäs och Ängelholm. Fastighetsbeståndet består av 56 fastigheter med drygt 2 400 lägenheter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till ca 170 tkvm, varav bostadslägenheter i attraktiva lägen svarar för kring 95 procent.

Förvaltningen av fastigheterna sker från våra förvaltningskontor i Helsingborg och Stockholm. Den övergripande affärsmässiga och finansiella styrningen sker från koncernens huvudkontor i Stockholm.

Företagets affärsidé är att förvärva, förvalta och utveckla bostadsfastigheter med attraktiva lägen i Sverige. BroGripen har goda förutsättningar för fortsatt expansion och söker aktivt intressanta bostadsfastigheter och bostadsbestånd.