Ekonomiska rapporter

BildTitelLadda Nersortering_hfilter
2023 Tertialrapport 01
2023 Tertialrapport 01

Klicka för nedladdning

2022 Tertialrapport 03
2022 Tertialrapport 03

Klicka för nedladdning

2022 Tertialrapport 02
2022 Tertialrapport 02

Klicka för nedladdning

2022 Tertialrapport 01
2022 Tertialrapport 01

Klicka för nedladdning

2022 Årsredovisning
2022 Årsredovisning

Klicka för nedladdning

arsredovisningar
2021 Tertialrapport 03
2021 Tertialrapport 03

Klicka för nedladdning

arsredovisningar
2021 Tertialrapport 02
2021 Tertialrapport 02

Klicka för nedladdning

kvartalsrapporter
2021 Tertialrapport 01
2021 Tertialrapport 01

Klicka för nedladdning

2020 tertialrapporter
2021 Årsredovisning
2021 Årsredovisning

Klicka för nedladdning

2020 Tertialrapport 03
2020 Tertialrapport 03

Klicka för nedladdning

2020 tertialrapporter
2020 Tertialrapport 02
2020 Tertialrapport 02

Klicka för nedladdning

2020 tertialrapporter
2020 Tertialrapport 01
2020 Tertialrapport 01

Klicka för nedladdning

2020 tertialrapporter
2020 Årsredovisning
2020 Årsredovisning

Klicka för nedladdning

2020 arsredovisningar
2019 Tertialrapport 03
2019 Tertialrapport 03

Klicka för nedladdning

2019 tertialrapporter
2019 Tertialrapport 02
2019 Tertialrapport 02

Klicka för nedladdning

2019 tertialrapporter
2019 Tertialrapport 01
2019 Tertialrapport 01

Klicka för nedladdning »

2019 tertialrapporter
2019 Årsredovisning
2019 Årsredovisning

Klicka för nedladdning

2019 arsredovisningar
2018 Tertialrapport 03
2018 Tertialrapport 03

Klicka för nedladdning »

2018 tertialrapporter
2018 Tertialrapport 02
2018 Tertialrapport 02

Klicka för nedladdning »

2018 tertialrapporter
2018 Tertialrapport 01
2018 Tertialrapport 01

Klicka för nedladdning »

2018 tertialrapporter
2018 Årsredovisning
2018 Årsredovisning

Klicka för nedladdning»»

2018 arsredovisningar
2017 Kvartalsrapport 04
2017 Kvartalsrapport 04

Klicka för nedladdning »

2017 kvartalsrapporter
2017 Kvartalsrapport 03
2017 Kvartalsrapport 03

Klicka för nedladdning »

2017 kvartalsrapporter
2017 Kvartalsrapport 02
2017 Kvartalsrapport 02

Klicka för nedladdning »

2017 kvartalsrapporter
2017 Kvartalsrapport 01
2017 Kvartalsrapport 01

Klicka för nedladdning »

2017 kvartalsrapporter
2017 Årsredovisning
2017 Årsredovisning

Klicka för nedladdning »

2017 arsredovisningar
2016 Kvartalsrapport 04
2016 Kvartalsrapport 04

Klicka för nedladdning »

2016 kvartalsrapporter
2016 Kvartalsrapport 03
2016 Kvartalsrapport 03

Klicka för nedladdning »

2016 kvartalsrapporter
2016 Kvartalsrapport 02
2016 Kvartalsrapport 02

Klicka för nedladdning »

2016 kvartalsrapporter
2016 Kvartalsrapport 01
2016 Kvartalsrapport 01

Klicka för nedladdning »

2016 kvartalsrapporter
2016 Årsredovisning
2016 Årsredovisning

Klicka för nedladdning »

2016 arsredovisningar
2015 Kvartalsrapport 04
2015 Kvartalsrapport 04

Klicka för nedladdning »

2015 kvartalsrapporter
2015 Kvartalsrapport 03
2015 Kvartalsrapport 03

Klicka för nedladdning »

2015 kvartalsrapporter
2015 Kvartalsrapport 02
2015 Kvartalsrapport 02

Klicka för nedladdning »

2015 kvartalsrapporter
2015 Kvartalsrapport 01
2015 Kvartalsrapport 01

Klicka för nedladdning »

2015 kvartalsrapporter
2015 Årsredovisning
2015 Årsredovisning

Klicka för nedladdning »

2015 arsredovisningar
2015 Annual Financial Statement
2015 Annual Financial Statement

Klicka för nedladdning »

2015 arsredovisningar