Koncernledning

Per Ola Lindqvist

VD och koncernchef
Född 1967.Mats Willer

Ekonomichef
Född 1960.