Flytta in

FLYTTA IN

 

Besiktning

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.
När du ska flytta in i din nya lägenhet, måste det göras en besiktning. Vi ser gärna att den nya hyresgästen är med, tillsammans med den avflyttande hyresgästen.

Tillträde

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Du får tillträde till lägenheten senast klockan 12.00 den dagen hyresavtalet börjar gälla. Om den 1:e i månaden infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag är det den första vardagen därefter som gäller, senast klockan 12.00.

Nycklar/Taggar (elektroniska nycklar)

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Om Du har förlorat Dina taggar, kan vi beställa vi nya till dig. Kontakta din uthyrare eller förvaltare. Det är viktigt att Du ringer eller mailar oss så fort Du har tappat en tagg så att vi kan spärra den.
Du får själv bekosta de nya taggarna. Om det fattas nycklar vid besiktning blir Du ersättningsskyldig för ett låsbyte.

Hemförsäkring

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Glöm inte att teckna hemförsäkring. Du är skyldig att ha hemförsäkring hela din hyresperiod. Saknar du hemförsäkring kan exempelvis en vattenskada som uppkommer i lägenheten bli en dyr historia som Du själv kan få bekosta.

Brandvarnare

Om det inte finns en brandvarnare, måste Du skaffa en så fort som möjligt. Glöm inte kontrollera batteriet. Enligt lag kan bostadsinnehavaren göras ansvarig för brandskador som uppstått genom vårdslöshet eller försummelse.

Flyttanmälan/Eftersändning av post

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

När du flyttar behöver du göra en adressändring hos Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta) för att få rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i god tid innan du flyttar in.
Vill du ha eftersändning på din post beställer du det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se/) mot en avgift.

Förråd/Parkering

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Tänk på att inte förvara brand- eller stöldbegärlig egendom i ditt förråd. BroGripen AB ansvarar inte för den förvarade egendomen. Vad som är stöldbegärlig egendom, kan Du läsa om i villkoren för din hemförsäkring. Vid skada eller stöld ska du kontakta Ditt försäkringsbolag.
Du får inte förvara gastuber, gasol, bensin, lättantändliga eller explosiva medel i ditt källarförråd.

Om du vill hyra en p-plats eller ett garage, går du in på ”Hyr hos oss/Lediga bostäder, p-platser, förråd” och väljer stad i nästa steg. Därefter får du upp alla parkeringar som finns till uthyrning. För övriga frågor kontaktar du din bostadsuthyrare.
Även kunder som inte har ett bostadskontrakt hos oss är välkomna att göra en ansökan.

Teckna elavtal

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Glöm inte att anmäla nytt elabonnemang avseende din hushållsel. Du är skyldig att ha elabonnemang under hela din hyresperiod.

TV & Internet

Text om TV och Internet

Inflyttningshäfte

Alla blanketter inflytt