Huset & Gården

HUSET & GÅRDEN

Allmän info

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Vi vill att du ska trivas hos oss – i ditt hem, i huset, med grannarna, gården och staden där du bor. Varje dag jobbar vi med att skapa trivsel och hålla det rent och snyggt i våra områden. Grillning på gården är tillåtet under förutsättningen att det inte stör någon och att det sker säkert. Grillen får stå kvar över natten och svalna sen ska den tas bort. Grillar som står kvar efter grillsäsong kommer kastas.
Rastningar av hundar är inte tillåtet på någon av våra gårdar.

Störningar

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Att bo i en hyresrätt innebär att visa hänsyn till varandra och tänka på att inte föra oväsen på olämpliga tider. För den allmänna trivseln, tänk exempelvis på att inte borra och spika i väggarna sent på kvällen. Om du ska ha fest, kan det vara bra att prata med grannarna innan, eller sätta upp en lapp i trapphuset med namn och telefonnummer. Alla vågar inte knacka på och säga till.
Om du har grannar som du upplever som störande, ska du i första hand ta kontakt med din granne. Om problemet då inte är löst, ska du kontakta oss för att vi gemensamt ska kunna hitta en lösning. Det är mycket allvarligt att få klagomål och det kan leda till att hyresgästen förlorar rätten till sin lägenhet.
Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att du antecknar vem som stört dig, vid vilken tidpunkt och meddelar din förvaltare. Kan vi inte lösa problemet, lämnas ärendet vidare till Hyresnämnden.
Mycket av eventuell irritation går dock att förebygga genom att kommunicera med dem som bor närmast. En hyresgäst som stör sina grannar och inte upphör med det efter tillsägelse eller varningsbrev, riskerar att bli uppsagd från sin lägenhet. Tänk på att du ansvarar för övriga familjemedlemmar och dina besökare.

Cyklar och cykelrum

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

För allas trevnad är det viktigt att vi hjälps åt att hålla ordning och reda i cykelförråden. Har du en eller flera cyklar som inte används, förvara dessa i ditt eget förråd. Samma gäller för barnvagnar.
En del förråd är kombinerat cykel- och barnvagnsförråd. Endast cyklar, barnvagnar och rullatorer förvaras i dessa utrymmen. Barnens leksaker, som pulkor, 3-hjulingar etc. får var och en förvara i sitt eget förråd.
Cyklar ställs endast på avsedda utrymmen så som cykelställ eller i cykelrum.
Det är absolut förbjudet att förvara motordrivna fordon t.ex. mopeder inklusive eldrivna mopeder och motorcyklar i cykelrummen. Däremot är eldrivna cyklar och hjälpmedel tillåtna.

Grillning

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

På grund av brandrisk får du enbart grilla på våra särskilt avsedda platser för grillning. Det betyder att du inte får ställa egen grill på bord, bänkar eller liknande i området. Det gäller även skogs- och markytor.  Grillarna får endast stå kvar på gården under grillsäsong maj-september, därefter ska grillar förvaras i era lägenhetsförråd. Det är inte tillåtet att ställa era grillar i cykelrum eller liknande ytor. Grillar som trots detta står kvar kommer fastighetsskötaren att kasta.

På krisinformation.se finns en karta där du kan se om kommunen du befinner dig i omfattas av eldningsförbud. Eldningsförbud på Krisinformation.se Du kan också se om det är eldningsförbud där du befinner din via appen Brandrisk Ute.

Mopeder & motorcyklar

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Mopeder och motorcyklar får inte förvaras i källare eller cykelförråd på grund av brandrisken.

Trappuppgång

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Det är inte tillåtet att förvara någonting i trapphuset. Varken cyklar, barnvagnar, dörrmattor, sopor eller dylikt, då det kan medföra en brandrisk. Utrymmena måste vara fria för räddningstjänsten, städpersonal och tidningsbud.
Rökning är förbjuden i trappuppgångarna. Även att slänga fimparna utanför porten.
Vår städning utförs ofta av entreprenörer. De städar på miljövänligt sätt, vilket innebär att det oftast är doftfritt.

Källare & Vind

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Lämna ej port och dörr till vind eller källare uppställd eller olåst!
På vind och i källare får personliga tillhörigheter förvaras endast på avsedd plats. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare. Det är ej tillåtet att förvara eller placera saker utanför det egna vinds/källarförråd eller i gångarna.

Förråd

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Tänk på att inte förvara brand- eller stöldbegärlig egendom i ditt förråd. BroGripen AB ansvarar inte för den förvarade egendomen. Vad som är stöldbegärlig egendom, kan du läsa om i villkoren för din hemförsäkring. Vid skada eller stöld ska du kontakta ditt försäkringsbolag.
Du får inte förvara gastuber, gasol, bensin, lättantändliga eller explosiva medel i ditt källarförråd.

Tvättstuga

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Tvättstugan används av många hyresgäster. Det är hyresgästens skyldighet att hålla i ordning och
städa efter sig. Därför måste alla hjälpas åt att hålla ordning.
Respektera bokade tvättider och avsluta ditt tvättpass i tid.
Tvätt av mattor kan ske i tvättstugor med tvättmaskiner ämnade för detta ändamål. I övriga fall är
mattvätt ej tillåten då det förstör tvättmaskinerna.
Du får inte använda tvättstugan efter de bokningsbara tiderna. Det stör dina grannar.

Städa efter dig
 • Rengör maskiner och torkskåp.
 • Sopa och torka golvet.
 • Rengör filtret i torktumlaren.
 • Släng tomma förpackningar på rätt ställe.
 • Följ de trivselregler som finns uppsatta i tvättstugan.
 • Om du har bokningslås ska det tas bort vid avslutat tvättpass.
 • Det råder rökförbud i tvättstugorna.
 • Om någon maskin inte fungerar, gör en felanmälan via vår hemsida eller ring felanmälan.

Snöskottning

Hyresvärdens skyldighet avser de gemensamma delarna av fastigheten. Däremot är det hyresgästernas ansvar att skotta undan snö från ytor som de ensamma förfogar över, till exempel uteplats, balkong, parkeringsplats och liknande.

Återvinning

För miljöns skull är det viktigt att du följer de sopsorteringsregler som gäller i din fastighet. Grovsopor ansvarar du själv för att lämna på din kommunala återvinningscentral.

HUSET & GÅRDEN

Allmän info

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Vi vill att du ska trivas hos oss – i ditt hem, i huset, med grannarna, gården och staden där du bor. Varje dag jobbar vi med att skapa trivsel och hålla det rent och snyggt i våra områden. Grillning på gården är tillåtet under förutsättningen att det inte stör någon och att det sker säkert. Grillen får stå kvar över natten och svalna sen ska den tas bort. Grillar som står kvar efter grillsäsong kommer kastas.
Rastningar av hundar är inte tillåtet på någon av våra gårdar.

Störningar

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Att bo i en hyresrätt innebär att visa hänsyn till varandra och tänka på att inte föra oväsen på olämpliga tider. För den allmänna trivseln, tänk exempelvis på att inte borra och spika i väggarna sent på kvällen. Om du ska ha fest, kan det vara bra att prata med grannarna innan, eller sätta upp en lapp i trapphuset med namn och telefonnummer. Alla vågar inte knacka på och säga till.
Om du har grannar som du upplever som störande, ska du i första hand ta kontakt med din granne. Om problemet då inte är löst, ska du kontakta oss för att vi gemensamt ska kunna hitta en lösning. Det är mycket allvarligt att få klagomål och det kan leda till att hyresgästen förlorar rätten till sin lägenhet.
Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att du antecknar vem som stört dig, vid vilken tidpunkt och meddelar din förvaltare. Kan vi inte lösa problemet, lämnas ärendet vidare till Hyresnämnden.
Mycket av eventuell irritation går dock att förebygga genom att kommunicera med dem som bor närmast. En hyresgäst som stör sina grannar och inte upphör med det efter tillsägelse eller varningsbrev, riskerar att bli uppsagd från sin lägenhet. Tänk på att du ansvarar för övriga familjemedlemmar och dina besökare.

Cyklar och cykelrum

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

För allas trevnad är det viktigt att vi hjälps åt att hålla ordning och reda i cykelförråden. Har du en eller flera cyklar som inte används, förvara dessa i ditt eget förråd. Samma gäller för barnvagnar.
En del förråd är kombinerat cykel- och barnvagnsförråd. Endast cyklar, barnvagnar och rullatorer förvaras i dessa utrymmen. Barnens leksaker, som pulkor, 3-hjulingar etc. får var och en förvara i sitt eget förråd.
Cyklar ställs endast på avsedda utrymmen så som cykelställ eller i cykelrum.
Det är absolut förbjudet att förvara motordrivna fordon t.ex. mopeder inklusive eldrivna mopeder och motorcyklar i cykelrummen. Däremot är eldrivna cyklar och hjälpmedel tillåtna.

Mopeder & motorcyklar

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Mopeder och motorcyklar får inte förvaras i källare eller cykelförråd på grund av brandrisken.

Trappuppgång

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Det är inte tillåtet att förvara någonting i trapphuset. Varken cyklar, barnvagnar, dörrmattor, sopor eller dylikt, då det kan medföra en brandrisk. Utrymmena måste vara fria för räddningstjänsten, städpersonal och tidningsbud.
Rökning är förbjuden i trappuppgångarna. Även att slänga fimparna utanför porten.
Vår städning utförs ofta av entreprenörer. De städar på miljövänligt sätt, vilket innebär att det oftast är doftfritt.

Källare & Vind

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Lämna ej port och dörr till vind eller källare uppställd eller olåst!
På vind och i källare får personliga tillhörigheter förvaras endast på avsedd plats. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare. Det är ej tillåtet att förvara eller placera saker utanför det egna vinds/källarförråd eller i gångarna.

Förråd

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Tänk på att inte förvara brand- eller stöldbegärlig egendom i ditt förråd. BroGripen AB ansvarar inte för den förvarade egendomen. Vad som är stöldbegärlig egendom, kan du läsa om i villkoren för din hemförsäkring. Vid skada eller stöld ska du kontakta ditt försäkringsbolag.
Du får inte förvara gastuber, gasol, bensin, lättantändliga eller explosiva medel i ditt källarförråd.

Tvättstuga

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Tvättstugan används av många hyresgäster. Det är hyresgästens skyldighet att hålla i ordning och
städa efter sig. Därför måste alla hjälpas åt att hålla ordning.
Respektera bokade tvättider och avsluta ditt tvättpass i tid.
Tvätt av mattor kan ske i tvättstugor med tvättmaskiner ämnade för detta ändamål. I övriga fall är
mattvätt ej tillåten då det förstör tvättmaskinerna.
Du får inte använda tvättstugan efter de bokningsbara tiderna. Det stör dina grannar.

Städa efter dig
 • Rengör maskiner och torkskåp.
 • Sopa och torka golvet.
 • Rengör filtret i torktumlaren.
 • Släng tomma förpackningar på rätt ställe.
 • Följ de trivselregler som finns uppsatta i tvättstugan.
 • Om du har bokningslås ska det tas bort vid avslutat tvättpass.
 • Det råder rökförbud i tvättstugorna.
 • Om någon maskin inte fungerar, gör en felanmälan via vår hemsida eller ring felanmälan.

Snöskottning

Hyresvärdens skyldighet avser de gemensamma delarna av fastigheten. Däremot är det hyresgästernas ansvar att skotta undan snö från ytor som de ensamma förfogar över, till exempel uteplats, balkong, parkeringsplats och liknande.

Återvinning

För miljöns skull är det viktigt att du följer de sopsorteringsregler som gäller i din fastighet. Grovsopor ansvarar du själv för att lämna på din kommunala återvinningscentral.