Min lägenhet

MIN LÄGENHET

 

Andrahandsuthyrning

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Om du t.ex. ska arbeta utomlands eller studera på annan ort under en längre tid, kan du ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning. Det är dock ALLTID du som förstahandshyresgäst, som ansvarar för skicket i lägenheten och att hyran betalas i tid. Ansökan skickar du in till din uthyrare och handläggningstiden är ca.1–3 månader. Ansökan måste bli godkänd innan andrahandshyresgästen flyttar in. Har du inte en godkänd andrahandsuthyrning och hyr ut din lägenhet, innebär det att du hyr ut din lägenhet olagligt och du mister din hyresrätt.
 Viktigt att påpeka är också att andrahandshyresgästen inte äger någon rätt att vid hyrestidens utgång överta hyreskontraktet för lägenheten. Efter andrahandsuthyrning, ska du som förstahandshyresgäst meddela uthyraren att du har flyttat tillbaka till din lägenhet. Det ska göras skriftligen.
 BroGripen AB:s tillstånd om andrahandsuthyrningar är alltid tidsbestämda, maximalt 1 år och prövas i varje enskilt fall.

Byte av lägenhet och direktbyte

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Du kanske behöver en handikappanpassad lägenhet, eller har andra särskilda krav som vi har svårt att uppfylla? Då kan det i speciella fall bli aktuellt med ett lägenhetsbyte. Du som hyresgäst måste själv hitta bytesobjekt och därefter skall du fylla i en blankett för lägenhetsbyte. Kontakta din uthyrare vid frågor. För att få tillstånd vid ett byte, krävs det att Du har ett förstahandskontrakt. För att BroGripen AB ska lämna tillstånd till ett lägenhetsbyte krävs det att du som hyresgäst har beaktansvärda skäl och att inga andra särskilda skäl talar emot bytet. Det krävs också att den tilltänkte hyresgästen uppfyller våra inkomstkrav, inte har några betalningsanmärkningar och har goda boendereferenser. Du kan läsa hela vår uthyrningspolicy  här »

Disk- och tvättmaskin

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

I en del lägenheter finns möjligheten att installera egen disk- och/eller tvättmaskin. Du har själv ansvar för att installationen blir fackmannamässigt utförd, genom att leverantör eller rörläggare anlitas. Skador orsakade av egen disk- och/eller tvättmaskin, är du själv ansvarig för.
Kolla med Ditt försäkringsbolag om hemförsäkringen täcker eventuella skador. Tänk också på att felaktigt inkopplad maskin, kan orsaka störningar i varm- och kallvatten i hela huset.

Hur anmäler jag fel/störningar på kvällar och helger?

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Om ett akut fel inträffar vardagar 16.00-08.00 och helg, ska du kontakta fastighetsjouren i ditt område. Numret hittar du i ditt trapphus eller under fliken kontakta oss här på vår hemsida.
Hit ringer du även om du upptäcker någon obehörig i trapphus, störningar från grannar m.m.

Hyresinbetalning

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Du får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad. Till exempel januari, februari och mars i samma kuvert, med olika OCR nummer och förfallodatum.
Vid internetbetalning, viktigt att kontrollera att OCR-numret blir rätt. Som nämnt ovan är det olika OCR-nummer på alla hyresavier.
Var noga med att betala hyran i tid. Åtta dagar efter hyrans förfallodatum skickas ett inkassokrav ut. Vi kommer därefter att lägga till 180kr i inkassoavgift vid nästa hyresavisering. Om du inte betalar inkassokravet skickas det vidare till Kronofogdemyndigheten, med en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Om du inte betalar Kronofogdens krav, riskerar du bland annat att få en betalningsanmärkning och/eller att bli av med ditt hyreskontrakt.
Om du inte har fått någon hyresavi från oss – kontakta vår hyresavdelning direkt. Du är ALLTID ansvarig för att hyran betalas in, även utan avisering från hyresvärden.

Kallt i lägenheten?

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Under uppvärmningssäsongen ska det vara minst 20 grader i våra lägenheter enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Tycker du att det är kallt i din lägenhet finns det vissa saker du själv kan göra för att påverka inomhustemperaturen.

5 tips på hur du själv kan påverka värmen

 1. Kontrollera att alla element är på. Reglagen ska vara skruvade så långt moturs det går.
 2. Ställ inte möbler framför elementen.
 3. Se till att ventiler i fönster är öppna och rengjorda.
 4. Låt inte gardiner täcka för ventiler, fönster eller element.
 5. Håll entrédörrar och fönster stängda, vädra snabbt.

När sätts värmen på?
Systemet är inställt på att gå i gång när temperaturen ligger stabilt under 17 grader. Det är därför det kan vara svårt att hålla en stabil inomhustemperatur på våren och hösten när det är kalla nätter och varmare dagar. Det tar ett tag innan systemet hittar rätt balans, så det gäller att ha lite tålamod.
Vad gäller med ventilationsluckor?
Det kan vara frestande att sätta igen ventilerna när det är kallt ute. Men gör inte det. Ventilen ska alltid stå minst några millimeter öppen, även på vintern.
Om du stänger ventilerna så hindras luft från att komma in och risken för mögel ökar. Luften som strömmar in är viktig för att du ska få ett bra inomhusklimat och dessutom hjälper luften till att sprida värmen från elementet ut i rummet.
Ventilerna ska du hålla rena så att luften kan strömma fritt.
Har du rätt temperatur inomhus?
Mät temperaturen mitt i rummet på en meters höjd från golvet.
Visar termometern under 20 grader gör du en felanmälan.

Lägenhet- och Objektsnummer


Objektsnummer:
BroGripen AB använder sig av ett eget numreringssystem, ett objektsnummer med totalt 9 siffror, ex. 21472–1106.Vid kontakt med oss, ska du alltid uppge ditt objektsnummer. Du hittar ditt objektsnummer på ditt hyreskontrakt och på din hyresavi, även i hörnet på din ytterdörr, på en vit skylt.

Målning och tapetsering

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Vill du själv utföra renoveringen, har du som hyresgäst rätten att utföra ytskiktsrenoveringar. Det vill säga målning, tapetsering och golvläggning, dock måste det vara fackmannamässigt utfört. INNAN du påbörjar arbetet med att måla eller tapetsera om, ska du alltid ta kontakt med din förvaltare eller uthyrare. Färgvalet ska vara mycket ljusa och neutrala färger. Väggdekaler, schabloner och fondväggar godkänns inte.
Om du väljer för extrema färger eller om arbetet inte är fackmannamässigt utfört, kan du bli ersättningsskyldig för återställning av lägenheten den dagen du ska flytta ut.

Är du fortfarande osäker på vad som gäller i hyresrätt, ta kontakt med ansvarig uthyrare i området där du bor .

Nycklar/taggar (elektroniska nycklar)

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Om du har förlorat dina taggar, kan vi beställa vi nya till dig. Kontakta din uthyrare eller förvaltare .
Det är viktigt att du ringer eller mailar oss så fort du har tappat en tagg så att vi kan spärra den.
Du får själv bekosta de nya taggarna. Om det fattas nycklar vid besiktning blir du ersättningsskyldig för ett låsbyte.

P-plats och garage

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Om du vill hyra en p-plats eller ett garage, går du in på ”Hyr hos oss/Lediga bostäder, p-plats, förråd” och väljer stad i nästa steg. Därefter får du upp alla parkeringar som finns till uthyrning.
Även kunder som inte har ett bostadskontrakt hos oss är välkomna att göra en ansökan.

Parabolantenn

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Du får INTE montera parabolantenn på varken fasaden, taket eller på balkongen. Montering av parabolantenn kommer leda till varningsbrev.

Separation

Om du ska separera, ska den som flyttar skriftligen säga upp sin del av avtalet. Uppsägningstiden är tre månader för den avflyttande parten. Den andre på kontraktet kan då ansöka om att överta lägenheten, men det förutsätter att han eller hon skäligen kan godtas som ensam hyresgäst, d.v.s. uppfyller vår uthyrningspolicy. Vi skriver inte om det befintliga hyreskontraktet, men den kvarboende har ensamt ansvar för kontraktet.

Har du fortfarande frågor, kontakta ansvarig uthyrare i området där du bor .

Skötsel och underhåll

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten hålls i ett gott skick. Nedan följer några tips på hur du underhåller din lägenhet för att bibehålla skicket – både för dig och nästkommande hyresgäst! Vid onormalt slitage blir du som utflyttande hyresgäst ersättningsskyldig. Som hyresgäst ansvarar du för skötseln av brandvarnaren samt bekostar byte av brandvarnarens batteri precis som att du bekostar byte av glödlampor eller lysrör till väggfasta armaturer.

Golv
Golv och golvmattor ska vårdas väl. Tänk på att parkettgolv är känsliga – ställ därför inga blomkrukor direkt på golvet! Stoppa smuts och grus redan vid ytterdörren, gärna med hjälp av en dörrmatta. Dammsug eller torrmoppa ditt trägolv till vardags. Vid grundligare rengöring fukttorka golvet med en mycket väl urvriden trasa. För mycket vatten skadar trägolvet. Använd endast milda rengöringsmedel. Linoleumgolv ger en stark och slittålig yta om de behandlas rätt. När du tvättar linoleumgolv ska du använda ytterst lite vatten. Undvik hett vatten och starka rengöringsmedel.

Kyl och frys
I köket ska du regelbundet frosta av kyl och frys. Avfrostade vitvaror drar mindre hushållsel och ger en jämnare temperatur! Längst in i kylskåpet finns en avrinningsränna. Rengör avrinningshålet – annars finns det risk för att vattnet rinner ut i kylskåpet. Glöm ej att regelbundet rengöra baksidan på kyl och frys för att undvika brandrisk.

Rengöra köksfläkten
I din köksfläkt finns ett löstagbart filter. Ta ner filtret och diska det regelbundet. Filter som är fulla av fett fungerar sämre och är dessutom en brandfara. Om du har diskmaskin kan du diska filtret i maskinen. Fläktfiltret är en förbrukningsvara, vilket innebär att du som hyresgäst själv får bekosta nytt.

Toalett och badrum
I ett badrum blir luftfuktigheten ofta hög och det är därför viktigt att ventilationen fungerar. För att hjälpa ventilationen på traven, kan du vädra ut efter duschen eller låta dörren stå på glänt så att fukten får dra ut. Tänk på att regelbundet rensa ur golvbrunnen och torka av runt ventilationen i badrummet. Blöjor, bomullspinnar, tamponger etc. får inte spolas ner i toalettstolen eftersom de kan fastna i avloppet.

Stopp i avloppet
Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller i toaletten, kan du testa att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det – fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Vid stopp i handfatet kan det även hjälpa att skruva loss behållaren under handfatsröret och tömma ut vattnet och rensa bort eventuell smuts.
Tänk på att du ansvarar för rensningen hela vägen ner till och med golvbrunnen. Om fastighetsskötaren måste göra denna rensning, kan du tvingas stå för kostnaden. Använd aldrig kaustiksoda eller andra starkt frätande kemikalier!

Om du har fortsatt stopp efter att du har testat ovanstående gör du en felanmälan.

Sopor
För miljöns skull är det viktigt att du följer de sopsorteringsregler som gäller i din fastighet. Grovsopor ansvarar du själv för att lämna på din kommunala återvinningscentral.

Stopp i avlopp

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller i toaletten, kan du testa att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det – fyll tvättstället eller diskhon till
hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Vid stopp i handfatet kan det även hjälpa att skruva loss behållaren under handfatsröret och tömma ut vattnet och rensa bort eventuell smuts.

Tänk på att du ansvarar för rensningen hela vägen ner till och med golvbrunnen. Om fastighetsskötaren måste göra denna rensning, kan du tvingas stå för kostnaden. Använd aldrig kaustiksoda eller andra starkt frätande kemikalier!
Om du har fortsatt stopp efter att du har testat ovanstående, gör en felanmälan.

Störningar

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Att bo i en hyresrätt innebär att visa hänsyn till varandra och tänka på att inte föra oväsen på olämpliga tider. För den allmänna trivseln, tänk exempelvis på att inte borra och spika i väggarna sent på kvällen. Om du ska ha fest, kan det vara bra att prata med grannarna innan, eller sätta upp en lapp i trapphuset med namn och telefonnummer. Alla vågar inte knacka på och säga till.
Om du har grannar som du upplever som störande, ska du i första hand ta kontakt med din granne. Om problemet då inte är löst, ska du kontakta oss för att vi gemensamt ska kunna hitta en lösning. Det är mycket allvarligt att få klagomål och det kan leda till att hyresgästen förlorar rätten till sin lägenhet.
Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att du antecknar vem som stört dig, vid vilken tidpunkt och meddelar din förvaltare. Kan vi inte lösa problemet, lämnas ärendet vidare till Hyresnämnden.
Mycket av eventuell irritation går dock att förebygga genom att kommunicera med dem som bor närmast. En hyresgäst som stör sina grannar och inte upphör med det efter tillsägelse eller varningsbrev, riskerar att bli uppsagd från sin lägenhet. Tänk på att du ansvarar för övriga familjemedlemmar och dina besökare.

Upplever du fortfarande problem med störningar ta kontakt med ansvarig uthyrare eller störningsjour i ditt område här.

Hur anmäler jag fel/störningar på kvällar och helger?

Om ett akut fel inträffar vardagar 16.00-08.00 och helg, ska du kontakta fastighetsjouren i ditt område.

Hit ringer du även om du upptäcker någon obehörig i trapphus, störningar från grannar m.m.

 

Trapphuset

Trapphuset ska alltid vara fritt från lösa föremål. Om trapphuset blockeras kan inte brandkår, ambulanspersonal och städpersonal ta sig fram.

Ställ därför alltid cyklar, barnvagnar och annan utrustning i förråden. Skor, mattor och liknande får inte heller förvaras i trapphuset på grund av brandrisken. Den som inte visar hänsyn kan få betala för att vi tvingas plocka bort och hantera sakerna i trapphuset.

Trivsel i ditt boende

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Vi vill att alla våra hyresgäster ska trivas och komma överens. Därför är det viktigt att du visar hänsyn mot dina grannar.
Skaka inte sängkläder eller mattor från fönster eller balkong.
Visa extra hänsyn efter klockan 22:00.
Förvarna dina grannar om Du ska ha fest, t.ex. genom en lapp i trapphuset.
Mata inte fåglar från fönster, balkong eller i rabatter utanför huset.
Grilla på anvisad plats. Vår fastighetspersonal vet vad som gäller för ditt område.
Balkonglådor får endast hänga på balkongräckets insida.
Se till att husdjur inte stör omgivningen.
Låt TV och musik vara underhållning för Dig själv och inte för dina grannar.
Kör inte med motorfordon på gångbanor och gräsmattor.
Parkera endast inom anvisade platser.
Hjälp till att förhindra inbrott genom att aldrig ställa upp entrédörrar och alltid låsa t.ex. källardörrar.
Dela aldrig ut eventuell portkod och släpp aldrig in någon via porttelefonen som Du inte känner.

Tvättstuga och torkrum

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Tvättstugan används av många hyresgäster. Det är hyresgästens skyldighet att hålla i ordning och
städa efter sig. Därför måste alla hjälpas åt att hålla ordning.
Respektera bokade tvättider och avsluta ditt tvättpass i tid.
Tvätt av mattor kan ske i tvättstugor med tvättmaskiner ämnade för detta ändamål. I övriga fall är
mattvätt ej tillåten då det förstör tvättmaskinerna.
Du får inte använda tvättstugan efter de bokningsbara tiderna. Det stör dina grannar.

Städa efter dig
 • Rengör maskiner och torkskåp.
 • Sopa och torka golvet.
 • Rengör filtret i torktumlaren.
 • Släng tomma förpackningar på rätt ställe.
 • Följ de trivselregler som finns uppsatta i tvättstugan.
 • Om du har bokningslås ska det tas bort vid avslutat tvättpass.
 • Det råder rökförbud i tvättstugorna.
 • Om någon maskin inte fungerar, gör en felanmälan via vår hemsida eller ring felanmälan.

Uppsägning

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

 

 • Du kan säga upp din lägenhet på två sätt hos oss. Skriftlig uppsägning av din lägenhet som skickas in till oss via post, denna ska vara signerad av samtliga kontraktsinnehavare eller uppsägning via vår hemsida för dig som har giltigt bank-id.
 • Vi godtar ej uppsägning via telefon eller mail.
 • Uppsägningen ska skickas in via vanlig postgång eller för dig som har giltig bank-id kan uppsägningen enkelt sägas upp här på webbplatsen
 • Uppsägningen ska vara oss tillhanda innan månadens slut. Inkommer den efter månadsskiftet, så gäller uppsägningen från det datum som den är poststämplad. Det är ditt ansvar att se till så din uppsägning får en poststämpel med datum då den skickades in. Detta är extra viktigt att tänka på om du skickar in din uppsägning nära ett månadsskifte.
 • Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadsskifte och tre månader framåt.
 • Ex. om Du säger upp lägenheten den 4e april, gäller uppsägningen från 1 maj och tre månader framåt.
 • Kontraktet gäller då till och med den 31a juli.
 • Avflyttningsdag blir således 1 augusti senast kl. 12.00 (eller första vardagen i månaden om den förste infaller på en helg eller helgdag).
 • Efter mottagen uppsägning skickar vi hem en uppsägningsbekräftelse till dig.
 • När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster.
 • Efter uppsägning, vid utflyttning, ska det göras en besiktning på lägenheten. Besiktning av lägenheten bokas efter överenskommelse med uthyraren och sker när lägenheten är tömd och städad. Tillsammans går vi igenom lägenheten för att se efter skador, onormalt slitage och jämför med tidigare besiktningsprotokoll. Kostnad för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av utflyttande hyresgästen.

Har du fler frågor, ta kontakt med ansvarig uthyrare i ditt område.

Visning av lägenhet

Det är du som står för hyresavtalet som är skyldig enligt ditt avtal att hålla lägenheten tillgänglig för visning. Du som säger upp din lägenhet får mer information om hur du kan förbereda lägenheten för visning.

Värme

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

Att hålla en jämn och lagom varm lägenhetstemperatur, är ett sätt att spara på energi och miljö. Öppna hellre fönstret vidöppet i 5 minuter när Du ska vädra, istället för att ha det öppet på glänt en längre tid under dagen.
Det är mer effektivt och Du bevarar en behaglig temperatur inne. Temperaturen i din lägenhet ska hålla ca. 20–21 grader. Den temperaturen gäller i den så kallade vistelsezonen, vilket är ungefär mitt i rummet, cirka en meter över golvet. Det betyder att vissa ställen i lägenheten kan vara något kallare och andra något varmare. Värmen regleras automatiskt hemma hos Dig utifrån temperaturen utomhus.
Om Du har över 21 grader hemma kan elementen kännas kalla. När temperaturen sjunker under 20 grader blir de automatiskt varma igen.
Stora möbler och gardiner framför elementen, hindrar värmen från att komma ut i rummet. Det blir varmt precis vid termostaten, som då tror att det är lika varmt i resten av rummet. Fönster är av naturliga skäl kalla vintertid, vilket gör det behagligare att ha till exempel soffan mot en vägg istället för vid fönstret. Luften får cirkulera och värmen sprids i rummet ordentligt.
Tänk på att friskluftsintagen ska hållas öppna och rena för att värmen skall cirkulera ordentligt.

Överlåtelse

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss.

En inneboende, kompis eller andrahandshyresgäst har ingen laglig rätt att överta ett hyreskontrakt. Det räcker inte att han eller hon har varit inneboende. De har heller ingen betydelse om ni är släkt.
Man får alltså inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet, eller testamentera bort en hyresrätt.