Vanliga frågor/Kontakta oss

Här finner du svar på de flesta av dina frågor

Andrahandsuthyrning

Om Du t.ex. ska arbeta utomlands eller studera på annan ort under en längre tid, kan Du ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning. Det är dock ALLTID Du som förstahandshyresgäst, som ansvarar för skicket i lägenheten och att hyran betalas i tid. Ansökan skickar Du in till din uthyrare och handläggningstiden är ca.1–3 månader. Du måste ha varit boende hos oss i 1 år innan du kan ansöka.  Ansökan måste bli godkänd innan andrahandshyresgästen flyttar in. Har du inte en godkänd andrahandsuthyrning och hyr ut din lägenhet, innebär det att Du hyr ut din lägenhet olagligt och Du mister Din hyresrätt.
Viktigt att påpeka är också att andrahandshyresgästen inte äger någon rätt att vid hyrestidens utgång överta hyreskontraktet för lägenheten. Efter andrahandsuthyrning, ska Du som förstahandshyresgäst meddela uthyraren att Du har flyttat tillbaka till din lägenhet. Det ska göras skriftligen.
BroGripen AB:s tillstånd om andrahandsuthyrningar är alltid tidsbestämda, maximalt 1 år och prövas i varje enskilt fall.

 

Autogiro

Autogiro är kostnadsfritt och innebär att pengarna för hyran dras automatiskt från ditt konto varje månad. Du kan ansöka om autogiro genom att skicka nedanstående blankett till oss. Medgivandet gäller till dess att Du säger upp det eller tills ditt hyresavtal upphör.
Observera att Du får hem hyresavier även när du har autogiro, men då står det makulerat på avin. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på kontot, motsvarande hyran, senast dagen före förfallodagen. Om du inte har täckning den dagen förblir hyran obetald. Det är ALLTID Du som hyresgäst, som har ansvar över att hyran betalas in. Om Du har frågor om Din hyra, kontakta vår hyresavdelning. Se telefonnummer och mailadress under kontaktuppgifter eller portanslag.
Här finner du blanketten för autogiro »

 

Barnvagnar

För allas säkerhet, är det inte tillåtet att förvara barnvagnar i trapphusen eller i källargångarna. Om det börjar brinna i huset kan barnvagnarna hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten. De är dessutom en brandrisk.

 

Byte av lägenhet och direktbyte

Du kanske behöver en handikappanpassad lägenhet, eller har andra särskilda krav som vi har svårt att uppfylla? Då kan det i speciella fall bli aktuellt med ett lägenhetsbyte. Du som hyresgäst måste själv hitta bytesobjekt och därefter skall Du fylla i en blankett för lägenhetsbyte. Kontakta din uthyrare vid frågor. För att få tillstånd vid ett byte, krävs det att Du har ett förstahandskontrakt och att du har varit boende hos oss i minst 1 år. För att BroGripen AB ska lämna tillstånd till ett lägenhetsbyte, krävs det att Du som hyresgäst har beaktansvärda skäl och att inga andra särskilda skäl talar emot bytet. Det krävs också att den tilltänkte hyresgästen uppfyller våra inkomstkrav, inte har några betalningsanmärkningar och har goda boendereferenser. Du kan läsa hela vår uthyrningspolicy här »

till toppen

Disk- och tvättmaskin

I en del lägenheter finns möjligheten att installera egen disk- och/eller tvättmaskin. Du har själv ansvar för att installationen blir fackmannamässigt utförd, genom att leverantör eller rörläggare anlitas. Skador orsakade av egen disk- och/eller tvättmaskin, är Du själv ansvarig för.
Kolla med Ditt försäkringsbolag om hemförsäkringen täcker eventuella skador. Tänk också på att felaktigt inkopplad maskin, kan orsaka störningar i varm- och kallvatten i hela huset. Är du osäker, kontakta din uthyrare eller förvaltare.

till toppen

Dödsfall

Vid dödsfall har ett dödsbo rätt att säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid, OM uppsägningen sker inom en månad från dödsfallet. I annat fall gäller den lagstadgade uppsägningstiden om tre månader, om inget annat är överenskommet i avtalet. Dödsboet ska fylla i en uppsägningsblankett och bifoga ett dödsfallsintyg från skatteverket. Dödsboet har en månad på sig från uppsägning, att komplettera med dödsfallsintyget för att få en månads uppsägningstid.
Om Du som sammanboende vill bo kvar i lägenheten, bör du kontakta din uthyrare för att skriva om hyreskontraktet.

till toppen

Felanmälan

Om du upptäcker fel i Din lägenhet eller i fastigheten, är det viktigt att göra en felanmälan så att vi kan åtgärda det så snart som möjligt. Felanmälan kan du göra via vår hemsida, via telefonnumret under kontaktuppgifter eller portanslaget i Din trappuppgång. Vid akuta fel vid tid då fastighetsskötaren ej är i tjänst, får Du kontakta vårt jourbolag. För aktuella telefonnummer, se under kontaktuppgifter eller portanslaget i Din trappuppgång.
Om du ger oss tillåtelse att gå in med en huvudnyckel i Din lägenhet, kan vi som regel åtgärda felet snabbare. Glöm ej att ange det när du gör felanmälan.

till toppen

Flytta in – Besiktning och inflyttningsdag

 • När du ska flytta in i din nya lägenhet, måste det göras en besiktning. Vi ser gärna att den nya hyresgästen är med, tillsammans med den avflyttande hyresgästen. Du får tillträde till lägenheten senast klockan 12.00 den dagen hyresavtalet börjar gälla. Om den 1:e i månaden infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag är det den första vardagen därefter som gäller, senast klockan 12.00.
 • Glöm inte att anmäla nytt el abonnemang avseende Din hushållsel och hemförsäkring. Du är skyldig att ha både el abonnemang och hemförsäkring hela din hyresperiod. Saknar du hemförsäkring kan exempelvis en vattenskada som uppkommer i lägenheten bli en dyr historia som Du själv kan få bekosta.
 • Om det inte finns en brandvarnare, måste Du skaffa en så fort som möjligt. Glöm inte kontrollera batteriet. Enligt lag kan bostadsinnehavaren göras ansvarig för brandskador som uppstått genom vårdslöshet eller försummelse.
 • När du flyttar behöver du göra en adressändring hos Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta) för att få rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i god tid innan du flyttar in.
  Vill du ha eftersändning på din post beställer du det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se/) mot en avgift.

till toppen

Flytta ut

 • Här har vi samlat några tips på hur du kan göra din flytt så smidig som möjligt.
 • Det är viktigt att Du noggrant städar och rengör Din lägenhet för att slippa extra kostnader. Även balkong, fönster och förrådsutrymmen skall rengöras. Alla utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten, ska finnas i lägenheten.
 • Efter uppsägning, vid utflyttning, ska det göras en besiktning på lägenheten. Besiktning av lägenheten bokas efter överenskommelse med uthyraren och sker när lägenheten är tömd och städad. Tillsammans går vi igenom lägenheten för att se efter skador, onormalt slitage och jämför med tidigare besiktningsprotokoll. Kostnad för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av utflyttande hyresgäst.
 • Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen, till exempel dörrar och hatthylla. Väggfasta skåp, vitvaror med mera som du själv installerat eller tagit över från en tidigare hyresgäst, ska tas bort om inte nästa hyresgäst vill ta över ansvaret.
 • Lägenheten ska städas noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift.
 • Nycklar till lägenheten skall återlämnas senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen (eller första vardagen i månaden).
 • Kom även ihåg att Ditt el-abonnemang för hushållsel skall sägas upp vid avflyttning. Dock måste både el abonnemang och hemförsäkring finnas på Din lägenhet hela Din hyresperiod ut.
 • Här hittar du vår checklista för flyttstädning »

till toppen

Flyttstädning

Lägenheten ska städas noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd kan du debiteras för en flyttstädning. Det är stor skillnad på en storstädning och en flyttstädning. Tänk på att även fönster, mellan fönster, balkong, källar- och vindsförråd ska flyttstädas.
Här hittar du vår checklista för flyttstädning »

till toppen

Förråd

Tänk på att inte förvara brand- eller stöldbegärlig egendom i ditt förråd. BroGripen AB ansvarar inte för den förvarade egendomen. Vad som är stöldbegärlig egendom, kan Du läsa om i villkoren för din hemförsäkring. Vid skada eller stöld ska du kontakta Ditt försäkringsbolag.
Du får inte förvara gastuber, gasol, bensin, lättantändliga eller explosiva medel i ditt källarförråd.

till toppen

Hyresinbetalning

Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Du får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad. Till exempel januari, februari och mars i samma kuvert, med olika OCR nummer och förfallodatum.
Vid internetbetalning, viktigt att kontrollera att OCR-numret blir rätt. Som nämnt ovan är det olika OCR-nummer på alla hyresavier.
Var noga med att betala hyran i tid. Åtta dagar efter hyrans förfallodatum skickas ett inkassokrav ut. Vi kommer därefter att lägga till 180kr i inkassoavgift vid nästa hyresavisering. Om Du inte betalar inkassokravet skickas det vidare till Kronofogdemyndigheten, med en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Om Du inte betalar Kronofogdens krav, riskerar Du bland annat att få en betalningsanmärkning och/eller att bli av med Ditt hyreskontrakt.
Om Du inte har fått någon hyresavi från oss – kontakta vår hyresavdelning direkt. Du är ALLTID ansvarig för att hyran betalas in, även utan avisering från hyresvärden.

till toppen

Lägenhet- och Objektsnummer

Objektsnummer:
BroGripen AB använder sig av ett eget numreringssystem, ett objektsnummer med totalt 9 siffror, ex. 21472–1106.Vid kontakt med oss, ska Du alltid uppge ditt objektsnummer. Du hittar ditt objektsnummer på ditt hyreskontrakt och på Din hyresavi, även i hörnet på Din ytterdörr, på en vit skylt.

Lägenhetsnummer:
Varje lägenhet har även ett unikt lägenhetsnummer, vilket gör att man är folkbokförd i sin lägenhet och inte bara på sin gatuadress.
Ditt lägenhetsnummer är fyrsiffrigt och ska användas i din kommunikation med myndigheter, elbolag och vid adressändring. Ditt lägenhetsnummer enligt Lantmäteriets lägenhetsregister (folkbokföringen) finns på namntavlan i portuppgången efter ditt namn, på ditt hyresavtal samt på din hyresavi. Även på ytterdörren finns oftast en vit plastbricka där både objektsnumret och lägenhetsnumret syns.
Lägenhetsnumret berättar vilken våning din lägenhet ligger på samt var den ligger på våningsplanet.

till toppen

Målning och tapetsering

INNAN du påbörjar arbetet med att måla eller tapetsera om, ska Du alltid ta kontakt med din förvaltare.
Vill Du själv utföra renoveringen, har Du som hyresgäst rätten att utföra ytskiktsrenoveringar. Det vill säga målning, tapetsering och golvläggning, dock måste det vara fackmannamässigt utfört. Färgvalet ska vara mycket ljusa och neutrala färger. Väggdekaler, schabloner och fondväggar godkänns inte.
Om Du väljer för extrema färger eller om arbetet inte är fackmannamässigt utfört, kan Du bli ersättningsskyldig för återställning av lägenheten den dagen Du ska flytta ut

till toppen

Nycklar/Taggar (elektroniska nycklar)

Om Du har förlorat Dina taggar, kan vi beställa vi nya till dig. Kontakta din uthyrare eller förvaltare. Det är viktigt att Du ringer eller mailar oss så fort Du har tappat en tagg så att vi kan spärra den.
Du får själv bekosta de nya taggarna. Om det fattas nycklar vid besiktning blir Du ersättningsskyldig för ett låsbyte.

till toppen

P-plats och garage

Om du vill hyra en p-plats eller ett garage, går du in på ”Lediga lägenheter” och väljer stad i nästa steg. Därefter får du upp alla parkeringar som finns till uthyrning. För övriga frågor kontaktar du din bostadsuthyrare.
Även kunder som inte har ett bostadskontrakt hos oss är välkomna att göra en ansökan.

till toppen

Parabolantenn

Du får INTE montera parabolantenn på varken fasaden, taket eller på balkongen. Montering av parabolantenn kommer leda till varningsbrev.

till toppen

Separation

Om Du ska separera, ska den som flyttar skriftligen säga upp sin del av avtalet. Uppsägningstiden är tre månader för den avflyttande parten. Den andre på kontraktet kan då ansöka om att överta lägenheten, men det förutsätter att han eller hon skäligen kan godtas som ensam hyresgäst, d.v.s. uppfyller vår uthyrningspolicy. Vi skriver inte om det befintliga hyreskontraktet, men den kvarboende har ensamt ansvar för kontraktet.

till toppen

Skötsel och underhåll

Som hyresgäst ansvarar Du för att lägenheten hålls i ett gott skick. Nedan följer några tips på hur Du underhåller din lägenhet för att bibehålla skicket – både för Dig och nästkommande hyresgäst! Vid onormalt slitage blir Du som utflyttande hyresgäst ersättningsskyldig. Som hyresgäst ansvarar du för skötseln av brandvarnaren samt bekostar byte av brandvarnarens batteri precis som att du bekostar byte av glödlampor eller lysrör till väggfasta armaturer.

Golv
Golv och golvmattor ska vårdas väl. Tänk på att parkettgolv är känsliga – ställ därför inga blomkrukor direkt på golvet! Stoppa smuts och grus redan vid ytterdörren, gärna med hjälp av en dörrmatta. Dammsug eller torrmoppa ditt trägolv till vardags. Vid grundligare rengöring fukttorka golvet med en mycket väl urvriden trasa. För mycket vatten skadar trägolvet. Använd endast milda rengöringsmedel. Linoleumgolv ger en stark och slittålig yta om de behandlas rätt. När du tvättar linoleumgolv ska du använda ytterst lite vatten. Undvik hett vatten och starka rengöringsmedel.

Kyl och frys
I köket ska du regelbundet frosta av kyl och frys. Avfrostade vitvaror drar mindre hushållsel och ger en jämnare temperatur! Längst in i kylskåpet finns en avrinningsränna. Rengör avrinningshålet – annars finns det risk för att vattnet rinner ut i kylskåpet. Glöm ej att regelbundet rengöra baksidan på kyl och frys för att undvika brandrisk.

Rengöra köksfläkten
I Din köksfläkt finns ett löstagbart filter. Ta ner filtret och diska det regelbundet. Filter som är fulla av fett fungerar sämre och är dessutom en brandfara. Om Du har diskmaskin kan Du diska filtret i maskinen.Fläktfiltret är en förbrukningsvara, vilket innebär att du som hyresgäst själv får bekosta nytt.

Toalett och badrum
I ett badrum blir luftfuktigheten ofta hög och det är därför viktigt att ventilationen fungerar. För att hjälpa ventilationen på traven, kan Du vädra ut efter duschen eller låta dörren stå på glänt så att fukten får dra ut. Tänk på att regelbundet rensa ur golvbrunnen och torka av runt ventilationen i badrummet. Blöjor, bomullspinnar, tamponger etc. får inte spolas ner i toalettstolen eftersom de kan fastna i avloppet.

Stopp i avloppet
Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller i toaletten, kan Du testa att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det – fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Vid stopp i handfatet kan det även hjälpa att skruva loss behållaren under handfatsröret och tömma ut vattnet och rensa bort eventuell smuts.
Tänk på att Du ansvarar för rensningen hela vägen ner till och med golvbrunnen. Om fastighetsskötaren måste göra denna rensning, kan Du tvingas stå för kostnaden. Använd aldrig kaustiksoda eller andra starkt frätande kemikalier!

Sopor
För miljöns skull är det viktigt att Du följer de sopsorteringsregler som gäller i din fastighet. Grovsopor ansvarar Du själv för att lämna på Din kommunala återvinningscentral.

till toppen

Söka lägenhet

BroGripen AB har inget kösystem och Du kan inte bli medlem på vår hemsida. Det gäller att aktivt söka de lägenheter som Du är intresserad av.
För att få ett hyreskontrakt hos BroGripen AB, krävs det att Du uppfyller vår uthyrningspolicy. Läs noga igenom den innan Du gör dina ansökningar.

till toppen

Stopp i avlopp

Om det blir
stopp i handfatet, diskhon eller i toaletten, kan Du testa att hälla i kokhett
vatten och diskmedel. Hjälper inte det – fyll tvättstället eller diskhon till
hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Vid stopp i handfatet kan det
även hjälpa att skruva loss behållaren under handfatsröret och tömma
ut vattnet och rensa bort eventuell smuts.

Tänk på att Du ansvarar för rensningen hela vägen ner till och med golvbrunnen. Om fastighetsskötaren måste göra denna rensning, kan du tvingas stå för kostnaden. Använd aldrig kaustiksoda eller andra starkt frätande kemikalier!
Om Du har fortsatt stopp efter att Du har testat ovanstående, gör en felanmälan.

till toppen

Störningar

Att bo i en hyresrätt innebär att visa hänsyn till varandra och tänka på att inte föra oväsen på olämpliga tider. För den allmänna trivseln, tänk exempelvis på att inte borra och spika i väggarna sent på kvällen. Om Du ska ha fest, kan det vara bra att prata med grannarna innan, eller sätta upp en lapp i trapphuset med namn och telefonnummer. Alla vågar inte knacka på och säga till.
Om Du har grannar som Du upplever som störande, ska Du i första hand ta kontakt med din granne. Om problemet då inte är löst, ska Du kontakta oss för att vi gemensamt ska kunna hitta en lösning. Det är mycket allvarligt att få klagomål och det kan leda till att hyresgästen förlorar rätten till sin lägenhet.
Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att Du antecknar vem som stört dig, vid vilken tidpunkt och meddelar din förvaltare. Kan vi inte lösa problemet, lämnas ärendet vidare till Hyresnämnden.
Mycket av eventuell irritation går dock att förebygga genom att kommunicera med dem som bor närmast. En hyresgäst som stör sina grannar och inte upphör med det efter tillsägelse eller varningsbrev, riskerar att bli uppsagd från sin lägenhet. Tänk på att Du ansvarar för övriga familjemedlemmar och dina besökare.

till toppen

Trappuppgång

Det är inte tillåtet att förvara någonting i trapphuset. Varken cyklar, barnvagnar, dörrmattor, sopor eller dylikt, då det kan medföra en brandrisk. Utrymmena måste vara fria för räddningstjänsten, städpersonal och tidningsbud.
Rökning är förbjuden i trappuppgångarna. Även att slänga fimparna utanför porten.
Vår städning utförs ofta av entreprenörer. De städar på miljövänligt sätt, vilket innebär att det oftast är doftfritt.

till toppen

Trivsel i ditt boende

 • Vi vill att alla våra hyresgäster ska trivas och komma överens. Därför är det viktigt att du visar hänsynmot dina grannar.
 • Skaka inte sängkläder eller mattor från fönster eller balkong.
 • Visa extra hänsyn efter klockan 22:00.
 • Förvarna dina grannar om Du ska ha fest, t.ex. genom en lapp i trapphuset.
 • Mata inte fåglar från fönster, balkong eller i rabatter utanför huset.
 • Grilla på anvisad plats. Vår fastighetspersonal vet vad som gäller för ditt område.
 • Balkonglådor får endast hänga på balkongräckets insida.
 • Se till att husdjur inte stör omgivningen.
 • Låt TV och musik vara underhållning för Dig själv och inte för dina grannar.
 • Kör inte med motorfordon på gångbanor och gräsmattor.
 • Parkera endast inom anvisade platser.
 • Hjälp till att förhindra inbrott genom att aldrig ställa upp entrédörrar och alltid låsa t.ex. källardörrar.
 • Dela aldrig ut eventuell portkod och släpp aldrig in någon via porttelefonen som Du inte känner.

till toppen

Tvättstuga och torkrum

 • Tvättstugan används av många hyresgäster. Det är hyresgästens skyldighet att hålla i ordning och
  städa efter sig. Därför måste alla hjälpas åt att hålla ordning.
 • Respektera bokade tvättider och avsluta ditt tvättpass i tid.
 • Tvätt av mattor kan ske i tvättstugor med tvättmaskiner ämnade för detta ändamål. I övriga fall är
  mattvätt ej tillåten då det förstör tvättmaskinerna.
 • Du får inte använda tvättstugan efter de bokningsbara tiderna. Det stör dina grannar.

Städa efter dig

 

 • Rengör maskiner och torkskåp.
 • Sopa och torka golvet.
 • Rengör filtret i torktumlaren.
 • Släng tomma förpackningar på rätt ställe.
 • Följ de trivselregler som finns uppsatta i tvättstugan.
 • Om du har bokningslås ska det tas bort vid avslutat tvättpass.
 • Det råder rökförbud i tvättstugorna.
 • Om någon maskin inte fungerar, gör en felanmälan via vår hemsida eller ring felanmälan.

 

Uppsägning

 • Uppsägningen av din lägenhet ska vara skriftlig och signerad av samtliga kontraktsinnehavare.
 • Vi godtar ej uppsägning via telefon eller mail.
 • Uppsägningen ska skickas in via vanlig postgång.
 • Uppsägningen ska vara oss tillhanda innan månadens slut. Inkommer den efter månadsskiftet, så gäller uppsägningen från det datum som den är poststämplad.
 • Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadsskifte och tre månader framåt.
 • Ex. om Du säger upp lägenheten den 4e april, gäller uppsägningen från 1 maj och tre månader framåt.
 • Kontraktet gäller då till och med den 31a juli.
 • Avflyttningsdag blir således 1 augusti senast kl. 12.00 (eller första vardagen i månaden om den förste infaller på en helg eller helgdag).
 • Efter mottagen uppsägning skickar vi hem en uppsägningsbekräftelse till dig.
 • När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster.
 • Efter uppsägning, vid utflyttning, ska det göras en besiktning på lägenheten. Besiktning av lägenheten bokas efter överenskommelse med uthyraren och sker när lägenheten är tömd och städad. Tillsammans går vi igenom lägenheten för att se efter skador, onormalt slitage och jämför med tidigare besiktningsprotokoll. Kostnad för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av utflyttande hyresgästen.

Blankett för uppsägning »

till toppen

Värme

Att hålla en jämn och lagom varm lägenhetstemperatur, är ett sätt att spara på energi och miljö. Öppna hellre fönstret vidöppet i 5 minuter när Du ska vädra, istället för att ha det öppet på glänt en längre tid under dagen.
Det är mer effektivt och Du bevarar en behaglig temperatur inne. Temperaturen i din lägenhet ska hålla ca. 20–21 grader. Den temperaturen gäller i den så kallade vistelsezonen, vilket är ungefär mitt i rummet, cirka en meter över golvet. Det betyder att vissa ställen i lägenheten kan vara något kallare och andra något varmare. Värmen regleras automatiskt hemma hos Dig utifrån temperaturen utomhus.
Om Du har över 21 grader hemma kan elementen kännas kalla. När temperaturen sjunker under 20 grader blir de automatiskt varma igen.
Stora möbler och gardiner framför elementen, hindrar värmen från att komma ut i rummet. Det blir varmt precis vid termostaten, som då tror att det är lika varmt i resten av rummet. Fönster är av naturliga skäl kalla vintertid, vilket gör det behagligare att ha till exempel soffan mot en vägg istället för vid fönstret. Luften får cirkulera och värmen sprids i rummet ordentligt.
Tänk på att friskluftsintagen ska hållas öppna och rena för att värmen skall cirkulera ordentligt.

till toppen

Överlåtelse

En inneboende, kompis eller andrahandshyresgäst har ingen laglig rätt att överta ett hyreskontrakt. Det räcker inte att han eller hon har varit inneboende. De har heller ingen betydelse om ni är släkt.
Man får alltså inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet, eller testamentera bort en hyresrätt.

till toppen

Övriga frågor

Om du inte hittat svaret på dina frågor på denna sida så kan du kontakta oss »