Kontakta oss – Min hyra

Vad gällande din hyra vill du kontakta oss om?

 

Saknar du din hyresavi?

Om du tappat bort din hyresavi ska du så snart som möjligt ta kontakt med vår hyresavdelning. Vi skickar inga påminnelser, om du inte betalar hyran i tid går ärendet vidare till inkasso och du får ett inkassobrev med avgift och ränta.

Kontakta vår hyresavdelning

 

Har du fått inkassokrav?

Åtta dagar efter hyrans förfallodatum skickas ett inkassokrav ut. Vi kommer därefter att lägga till 180kr i inkassoavgift vid nästa hyresavisering. Om du inte betalar inkassokravet skickas det vidare till Kronofogdemyndigheten, med en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Om du inte betalar Kronofogdens krav, riskerar du bland annat att få en betalningsanmärkning och/eller att bli av med ditt hyreskontrakt.

Du är ALLTID ansvarig för att hyran betalas in, även utan avisering från hyresvärden. Om du inte har fått någon hyresavi från oss – kontakta vår hyresavdelning direkt.