Kontakta oss – Huset & Gården

Vad gällande huset och gården vill du kontakta oss om?

 

Allmän info

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss

Vi vill att du ska trivas hos oss – i ditt hem, i huset, med grannarna, gården och staden där du bor. Varje dag jobbar vi med att skapa trivsel och hålla det rent och snyggt i våra områden.
Rastningar av hundar är inte tillåtet på någon av våra gårdar.

Är något sönder kontakta felanmälan, vid störningar på kvällar eller helger ringer ni vår fastighetsjour.


Störningar

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss

Att bo i en hyresrätt innebär att visa hänsyn till varandra och tänka på att inte föra oväsen på olämpliga tider. För den allmänna trivseln, tänk exempelvis på att inte borra och spika i väggarna sent på kvällen. Om du ska ha fest, kan det vara bra att prata med grannarna innan, eller sätta upp en lapp i trapphuset med namn och telefonnummer. Alla vågar inte knacka på och säga till.
Om du har grannar som du upplever som störande, ska du i första hand ta kontakt med din granne. Om problemet då inte är löst, ska du kontakta oss för att vi gemensamt ska kunna hitta en lösning. Det är mycket allvarligt att få klagomål och det kan leda till att hyresgästen förlorar rätten till sin lägenhet.
Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att du antecknar vem som stört dig, vid vilken tidpunkt och meddelar din förvaltare. Kan vi inte lösa problemet, lämnas ärendet vidare till Hyresnämnden.
Mycket av eventuell irritation går dock att förebygga genom att kommunicera med dem som bor närmast. En hyresgäst som stör sina grannar och inte upphör med det efter tillsägelse eller varningsbrev, riskerar att bli uppsagd från sin lägenhet. Tänk på att du ansvarar för övriga familjemedlemmar och dina besökare.

Om en störning  inträffar vardagar 16.00-08.00 och helg, ska du kontakta fastighetsjouren i ditt område. Övrig tid tar ni kontakt med ansvarig uthyrare i området där du bor.

 

Trappuppgång

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss

Det är inte tillåtet att förvara någonting i trapphuset. Varken cyklar, barnvagnar, dörrmattor, sopor eller dylikt, då det kan medföra en brandrisk. Utrymmena måste vara fria för räddningstjänsten, städpersonal och tidningsbud.
Rökning är förbjuden i trappuppgångarna. Även att slänga fimparna utanför porten.
Vår städning utförs ofta av entreprenörer. De städar på miljövänligt sätt, vilket innebär att det oftast är doftfritt.

Källare & Vind

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss

Lämna ej port och dörr till vind eller källare uppställd eller olåst!
På vind och i källare får personliga tillhörigheter förvaras endast på avsedd plats. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare. Det är ej tillåtet att förvara eller placera saker utanför det egna vinds/källarförråd eller i gångarna. Vid skadegörelse av dörrar eller att dörrar ej går att stänga kontakta felanmälan. Om felet inträffar på vardagar 16.00-08.00 och helg, ska du kontakta fastighetsjouren i ditt område.

Förråd

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss

Tänk på att inte förvara brand- eller stöldbegärlig egendom i ditt förråd. BroGripen AB ansvarar inte för den förvarade egendomen. Vad som är stöldbegärlig egendom, kan du läsa om i villkoren för din hemförsäkring. Vid skada eller stöld ska du kontakta ditt försäkringsbolag.
Du får inte förvara gastuber, gasol, bensin, lättantändliga eller explosiva medel i ditt källarförråd. Vid inbrott eller skadegörelse kontakta felanmälan, om det inträffar vardagar 16.00-08.00 och helg, ska du kontakta fastighetsjouren i ditt område.

Tvättstuga

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss

Tvättstugan används av många hyresgäster. Det är hyresgästens skyldighet att hålla i ordning och
städa efter sig. Därför måste alla hjälpas åt att hålla ordning.
Respektera bokade tvättider och avsluta ditt tvättpass i tid.
Tvätt av mattor kan ske i tvättstugor med tvättmaskiner ämnade för detta ändamål. I övriga fall är
mattvätt ej tillåten då det förstör tvättmaskinerna.
Du får inte använda tvättstugan efter de bokningsbara tiderna. Det stör dina grannar.

Städa efter dig
  • Rengör maskiner och torkskåp.
  • Sopa och torka golvet.
  • Rengör filtret i torktumlaren.
  • Släng tomma förpackningar på rätt ställe.
  • Följ de trivselregler som finns uppsatta i tvättstugan.
  • Om du har bokningslås ska det tas bort vid avslutat tvättpass.
  • Det råder rökförbud i tvättstugorna.
  • Om någon maskin inte fungerar, gör en felanmälan via vår hemsida eller ring felanmälan.

Snöskottning

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss

Hyresvärdens skyldighet avser de gemensamma delarna av fastigheten. Däremot är det hyresgästernas ansvar att skotta undan snö från ytor som de ensamma förfogar över, till exempel uteplats, balkong, parkeringsplats och liknande.

Återvinning

Läs gärna igenom nedanstående information innan du kontaktar oss

För miljöns skull är det viktigt att du följer de sopsorteringsregler som gäller i din fastighet. Grovsopor ansvarar du själv för att lämna på din kommunala återvinningscentral. Är något sönder i soprummet kontakta felanmälan.