Planerat strömavbrott Tegelbruksgatan 4 A-B i Ängelholm

Planerat Strömavbrott Tegelbruksgatan 4 A-B i Ängelholm

 

Det ska utföras ett arbete med elnätet och all el kommer därför tillfälligt vara avstängd:

Fredag 5 april mellan klockan 09:30-10:00

 Ni kan inte åka hiss under denna tid.