Får man lov att grilla på gården eller sin balkong?

Sommar och grillning är uppskattat av många. Du får använda elgrill på din balkong förutsatt att du inte stör dina grannar. Ur brandsäkerhetssynpunkt tillåter vi inte att några grillar står längst med husväggar eller vid entréer. Efter grillsäsongen är slut maj-september ska samtliga grillar ställas in, inga grillar får stå kvar på våra gården.

Vi ber dig även att respektera förbudet att grilla med kol/gasolgrill på balkong på grund av säkerhetsskäl.

Grillning på gården

Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Ha alltid vatten eller en brandsläckare till hands för att kunna släcka en eventuell brand. Lägg askan i någon form av brandresistent metallbehållare såsom exempelvis en plåthink eller plåtburk. Vänta sen flera dagar innan du slänger askan. Därefter kan du slänga den i en väl försluten påse i restavfallet. Grillning på gården är tillåtet så länge det ej stör och sker på de gårdar som har stenplattor eller liknande att ställa grillen på.

OBS: Använd aldrig en plastpåse eller pappkartong för att lagra askan eftersom detta innebär en brandrisk.