Solna

BroGripen Öst AB
Box 5176
102 44 Stockholm

Endast besök efter bokad tid med respektive uthyrare/förvaltare.


Ekonomisk och teknisk förvaltning
Erik Bengtsson
erik@brogripen.se
08-54 54 96 08
(tisdag kl. 08.30-12.00)


Hyresärenden
Erik Bengtsson
erik@brogripen.se
08-54 54 96 08
(tisdagar kl. 08.30-12.00)


Hyresavifrågor
hyror@brogripen.se
042- 453 70 45
(tis-tors kl. 09.00-12.00)


Felanmälan
Etcon Fastighetsteknik AB
Felanmälan (länk) via webben
08-749 27 00
(mån-fre kl. 08.00-16.00)


Akut felanmälan, jourtid
Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB
08-18 70 00
(mån-fre kl. 16.00-08.00 samt helgdagar)


Felanmälan hiss
Olof Af Acrels väg 7
ITK Hiss
08-564 350 10
Virebergsvägen 7
Otis Hiss
0200-21 21 11


Skadedjursbekämpning
Anticimex AB
08-517 63 400
(Uppge att fastigheten är försäkrad via
Protector försäkring Sverige)


El-abonnemang
Vattenfall
020-82 00 00