Tingstugatan 16 Strängnäs
Norra Strandvägen 35, Strängnäs
Brinkska vägen 2 B, Strängnäs
Sörgärdesgatan 20 A, Strängnäs
Trädgårdsgatan 26 A, Strängnäs
Sörgärdsgatan 22 A, Strängnäs