Felanmälan

Om du upptäcker fel i Din lägenhet eller i fastigheten är det viktigt att anmäla detta så att vi kan åtgärda felet så snart som möjligt. Felanmälan skall i första hand göras till Fastighetsskötsel (se Kontakter eller Portanslag). Vid akuta fel vid tid då fastighetsskötaren ej är i tjänst , kontakta vårt jourbolag (se Kontakter eller Portanslag). För aktuella telefonnummer, se kontaktinfo eller portanslag i trappuppgång.

Du kan också göra felanmälan här på webben. Välj ort i menyn till vänster.

Om du ger oss tillåtelse att gå in med en reservnyckel kan vi som regel åtgärda felet snabbare. Glöm ej att ange detta vid felanmälan.