A+ A A-

Överlåtelse

En inneboende, kompis eller andrahandshyresgäst har ingen laglig rätt att  överta  ett hyreskontrakt.  Det räcker inte att han eller hon har varit inneboende. Det har heller ingen betydelse om ni är släkt.

Man får alltså inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt.

© Grafiska Verkstan