A+ A A-

Uppsägning

Uppsägning av din lägenhet ska vara skriftlig och signerad av samtliga kontraktsinnehavare, blankett för uppsägning finns på vår hemsida. Vi godtar ej uppsägning via telefon eller mail. Uppsägningen ska skickas in via vanlig postgång.

Uppsägningen ska vara oss tillhanda innan månadens slut, inkommer den efter månadsskiftet så gäller uppsägningen från det datum som den är poststämplad. Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadsskifte och tre månader framåt.

Ex. om Du säger upp lägenheten den 4 april gäller uppsägningen från 1 maj och tre månader framåt. Avflyttningsdag blir således 1 augusti senast kl. 12.00 (eller första vardagen i månaden).

Efter mottagen uppsägning skickar vi hem en uppsägningsbekräftelse till dig.

När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster.

Vid uppsägning besiktigas lägenheten. Den nyinflyttade hyresgästen får gärna delta. Besiktningsmannen går över lägenheten för att se efter skador, flyttstädning och onormalt slitage. Kostnaden för onormalt slitage eller bristfälligt utförd städning bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

Blankett för uppsägning »

© Grafiska Verkstan