A+ A A-

Stopp i avlopp

Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller toaletten - pröva först att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det – fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Vid stopp i handfatet kan det även hjälpa att skruva loss behållaren under handfatsröret och tömma ut vattnet och rensa bort eventuell smuts.

Kom ihåg att du inte får spola inte ner saker i avloppet, så som blöjor, matolja eller tops. För att undvika stopp i handfat eller dusch måste du rensa golvbrunnen med jämna mellanrum. Du måste även rensa vattenlåsen i disk- och handfat regelbundet. Om du trots det har fått stopp i avloppet gör du en felanmälan.

Tänk på att du ansvarar för rensning hela vägen ner till och med golvbrunnen. Om fastighetsskötsel måste göra denna rensning kan du tvingas stå för kostnaden.

Använd aldrig kaustiksoda eller andra starkt frätande kemikalier!

 

© Grafiska Verkstan