A+ A A-

Hyresinbetalning

Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Du får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad.

Vid internetbetalning, kontrollera att OCR-raden blir rätt. Tänk också på att varje månadsinbetalning har olika OCR-nummer!

Var noga med att betala hyran i tid. Om vi inte får in hyran i tid kan ärendet skickas till inkasso och du drabbas av extra kostnader. Du riskerar också att ditt hyresavtal sägs upp. Om du inte betalar inkassokravet lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Om du inte betalar deras krav riskerar du bland annat att få en betalningsanmärkning och/eller att bli av med ditt hyreskontrakt.

Om du inte fått någon hyresavi från oss - kontakta vår hyresavdelning direkt. Du är skyldig att betala hyran även utan avisering från hyresvärden.

 

© Grafiska Verkstan